Na „lyžovačku“do zahraničí jen s pořádným pojištěním

UNIQA ze zkušeností se zimními úrazy (ty z lyžování jsou druhé nejčastější u mužů a nejčastější u žen) a řešenými škodami radí, jaká pojištění je vhodné před odjezdem sjednat.

Krytí léčebných výloh v cizině

Čechy řadí jejich lyžařská vášeň dokonce na čtvrté místo na světě v přepočtu lyžařů na počet obyvatel. Nejčastějšími destinacemi, kam se za zasněženými kopci vydávají, jsou Rakousko, Itálie, a dále Slovensko, Francie a Švýcarsko. V posledních letech se k nim přidávají také Bulharsko anebo exotičtější Gruzie či Tádžikistán.

V zemích EU a také ve Švýcarsku (nebo v Norsku) platí našim občanům pro případ ošetření kartička veřejného zdravotního pojištění EHIC. Češi mají nárok na stejnou péči jako místní obyvatelé. Nicméně zdravotnictví tam není většinou zdarma a s EHIC průkazem je nutné platit stejnou spoluúčast jako lokální pacienti. Kromě toho je vedle veřejné sítě k dispozici i řada privátních zdravotnických zařízení, kde se platí vše. Proto je pojištění léčebných výloh (včetně vyhledání, záchrany, vyproštění a transportu) namístě. Plnění z něj je bez spoluúčasti.

Nejjednodušší situace je na Slovensku, kde je organizace zdravotnictví podobná jako u nás a s kartičkou EHIC vystačíte všude. S jedinou výjimkou, a tou je případný zásah Horské služby, vyhledání postiženého turisty, případně jeho transport helikoptérou do nemocnice. Zásah HS stojí v průměru aktuálně 350 EUR, ale nasazení vrtulníku prodraží intervenci až na několik tisíc EUR. „I zdánlivě nenáročná odpolední túra se může kvůli náhlé změně počasí, mlze nebo zranění změnit v drama, kterou vyřeší až záchranná akce s nasazením veškeré techniky. Bez pojištění vás i u sousedů pak může zaskočit účet na desítky tisíc korun,“ upozorňuje Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA.

Ve vzdálenějších a turisticky z našeho pohledu méně známých regionech a zemích se vždy vyplatí ověřit úroveň místního zdravotnictví, příslušnou infrastrukturu a ceny. Určitě ale lze doporučit u léčebných výloh vyšší pojistné částky, alespoň 5 milionů korun v Evropě, na jiných kontinentech ještě více.

Připojištění storna

Připojištění stornovacích poplatků si lze pořídit jak v individuální verzi (turista si kupuje cestovní služby sám), tak i hromadné verzi (zájezd přes CK). Nejčastějšími překážkami pro vycestování je akutní úraz nebo onemocnění (včetně COVIDU-19), případně další události, jako je předvolání k soudu, úmrtí blízké osoby, nesložení závěrečných zkoušek, zrušení svatby, neodkladná péče o domácí zvíře apod. Připojištění storna se vztahuje i na další osoby, které byly uvedeny na cestovní a pojistné smlouvě. Připojištění storna UNIQA je nutné si sjednat nejpozději do 24 hodin po zaplacení cestovních služeb a kryje vynaložené náklady na cestu až do výše 80 %.

 Zimní a nebezpečné sporty

Jede-li český turista za sportem do ciziny, měl by si k běžnému komplexnímu tarifu pojištění UNIQA připojistit zimní sporty. K nim patří všechny běžné: zejména sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených k tomu určených tratích, ale i běh na lyžích, pohyb na sněžnicích, sáňkování nebo bruslení, plánuje-li je během pobytu aktivně provozovat. Pozor: pohyb sportovců mimo vyznačené trasy je z pojistné ochrany vyloučen!

Je dobré pamatovat i na to, že při pohybu na sjezdových tratích se musí český turista řídit 10 pravidly FIS, která jsou ve střediscích vyvěšena jako obecně závazné normy.

Pokud by chtěl sportovec zkusit ještě něco adrenalinovějšího, jako jsou například mountain boarding nebo lezení v umělých ledových stěnách, musí přidat připojištění nebezpečných sportů UNIQA. Doporučujeme pojišťovně uvést zcela konkrétní druh zamýšleného sportovního výkonu, protože podmínky se mohou lišit a některé aktivity pojistit v cestovním pojištění ani nelze.

Pojištění odpovědnosti je od loňska už v Itálii povinné

Na lyže se vyplatí uzavřít v rámci cestovního pojištění i pojištění odpovědnosti. V Itálii je dokonce předepsané. Nedodržení této povinnosti je pokutováno až částkou 150 EUR a odebráním skipasu.

„Konkrétně pro Itálii doporučujeme sportovcům vyšší hladinu krytí v pojištění odpovědnosti, protože poškození tam žádají zpravidla jedny z nejvyšších odškodnění v Evropě vůbec a jsou ve vymáhání velmi úspěšní,“ varuje Eva Trajboldová. Je běžné, že osoby, jimž vznikla například srážkou s naším lyžařem na sjezdovce újma na zdraví anebo škoda na vybavení a výstroji, zapojí do řešení specializované advokáty.

Způsobený těžký úraz s následky se však dnes už prodraží kdekoli ve světě. Nezřídka jdou pojistná plnění do milionů korun, proto je dobré volit pojistnou částku na úrovni alespoň 5 milionů korun. V Evropě lze uplatnit i pojištění odpovědnosti z pojištění domácnosti, je-li součástí.

 Když nastane pojistná událost

  • Dojde-li ke škodě nebo újmě na zdraví jiné osoby za účasti klienta s pojištěním odpovědnosti UNIQA, vždy kontaktujte místní policii a zajistěte si kontakty na svědky události.
  • Pořiďte případně fotodokumentaci, nakreslete si plánek místa nehody.
  • Nikdy nepodepisujte žádnou dokumentaci události, pokud textu nerozumíte.
  • Na pomoc se doporučuje zavolat asistenční službu k cestovnímu pojištění, dostupnou 24 hodin denně telefonicky. Odborně erudovaní a jazykově vybavení pracovníci asistence k cestovnímu pojištění mohou převzít komunikaci a vyřizování za Vás.
  • Uschovejte všechny doklady.
  • Po návratu bez odkladu pojistnou událost nahlaste a poskytněte pojišťovně dokumentaci a součinnost.

„Klienti jsou podle pojistných podmínek povinni škodám předcházet. Pojištění odpovědnosti se tak nevztahuje na úmyslně způsobené škody, škody vzniklé pod vlivem alkoholu a návykových látek a v situacích, kdy klient porušil zákonné normy nebo nařízení platná v navštívené zemi či konkrétním středisku,“ vypočítává nejdůležitější výluky z pojistné ochrany Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA.