Důležité změny v povinném ručení, zánik pojištění

  • Zákon mění definici vozidla, nově tak bude muset mít sjednáno povinné ručení na veřejných komunikacích více vozidel
  • Minimální limit povinného ručení se zvyšuje z 35/35 mil. na 50/50 mil Kč
  • Povinné ručení i pro neregistrovaná vozidla. Jedná se o elektrokoloběžky, segwaye či jiná vozidla poháněná výhradně mechanickou silou s vyšší konstrukční rychlostí než 25 km/h nebo 14 km/h v případě hmotnosti větší než 25 kg
  • Povinnost zajistit sjednání POV bude mít provozovatel vozidla
  • Na českých silnicích stačí mít zelenou kartu v mobilu
  • Bude možné řídit osobní automobil již od 17 let
  • Od 1. 1. 2024 není k novým vozidlům vydáván technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák).

Při vyřazení vozidla z evidence Registr klientovi odebere VTP (velký technický průkaz) i ORV (malý technický průkaz) a o této skutečnosti žádný doklad (automaticky) nevydá. Klient může registr bezprostředně po zápisu změn požádat o tzv. výpis z karty vozidla (viz příloha), ve kterém budou tyto změny vyznačeny i s příslušným datem jejich účinnosti. Tato služba je údajně zpoplatněna.

Vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel je důvodem pro zánik pojištění. Zákon počítá se zavedením přechodu na online předávání dat o pojištění v 2. polovině roku 2024. Data budou muset být v reálném čase v databázi ČKP.

Vzhledem k absenci vydávaného potvrzení pojišťovny individuálně volí dočasná řešení. Například je to doložení této skutečnosti žádostí klienta o zánik pojištění s uvedením data, kdy k zapsání vyřazení z provozu/zániku vozidla v registru došlo. Klienti se mohou setkat i s variantami, tedy k žádosti o zánik pojištění místo kopie VTP přikládat jeden z dokladů:

  • kopii podané žádosti o vyřazení
  • doklad o vyřazení, který si klient může vyžádat na registru,
  • čestné prohlášení s uvedeným důvodem a datem vyřazení.

Po přechodnou dobu tak není možné stanovit obecně platný postup při ukončení pojištění. Pojišťovny až do okamžiku dokončení přechodu na „on-line data“ mohou volit různé formy a postupy. Je proto potřeba si podmínky ukončení pojištění u konkrétních pojišťoven po tuto dobu předem ověřit.