Má nějaký smysl aktualizovat pojistnou smlouvu vlastní nemovitosti?

Nikdo nám nebude diktovat co máme dělat. Nikdo nás nebude poučovat, jak žít. Svoboda. Hesla, která dnes zaznívají velice často. A do této skupiny svobod prý patří i pojištění domu nebo bytu. Každý suverén má jasno. Mám sjednané pojištění, tak musí pojišťovna platit.

A já bych si dovolil nesouhlasit a doporučuji průběžně pojistné smlouvy aktualizovat.

Kontaktoval mě klient s tím, že mu pojišťovna nechce uhradit škodu na vyhořelých nemovitostech. Pojistné plnění je nepoměrně nižší než klientova představa. Jak je to možné?

Pročetl jsem formuláře pojištění z roku 1994. Ano, formuláře. V roce 1994 ještě neexistovala pojistná smlouva taková, jak ji známe dnes. A bylo jasno. Předmětem pojištění byly nemovitosti postavené v roce 1925- rodinný dům, dílna, stodola. Dočetl jsem, že

vznikne-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla postižena stavba, je pojistitel povinen vyplatit částku, která odpovídá přiměřeným nákladům na opravu nebo znovuzřízení této stavby. Za přiměřený náklad na opravu nebo znovuzřízení poškozené stavby nebo její části se považuje náklad vypočtený pojistitele za respektování pravidel stanovených právními předpisy s přihlédnutím k obvyklé cenové úrovni. Byla-li pojištěná stavba nebo její část zničena některou z vyjmenovaných událostí, vyplatí pojistitel nejvýše částku, která odpovídá časové ceně stavby bezprostředně před pojistnou událostí. Vypočtenou částku sníží o cenu případných upotřebitelných zbytků poškozených nebo zničených částí stavby.

Byť se jednalo o nezpochybnitelně základní kryté riziko, jímž byl požár, problém s plněním toto ustanovení přineslo zásadní. Při této koncepci a formulaci pojištění nefigurovaly ani žádné limity. Klient navíc neměl pojištěnou domácnost.

Stanovené plnění pojišťovnou těžko rozporovat. Pravda, existují minimálně dvě teoretické možnosti, ale obě technicky náročnější. Navíc bych si nedovolil garantovat úspěšnost v boji za navýšení pojistného plnění.

Takový naprosto „jednoduchý“ případ. „Letité“, skoro bych si dovolil říct archivní smlouvy hrozí i dalšími problémy. Pojištění kryje jen minimální rozsah rizik a výplatu pojistného plnění lze požadovat jen v několika málo případech, většinou základních živelních škod.

Já říkám: mít starou neaktualizovanou pojistnou smlouvu představuje velká očekávání, ale přináší smutný výsledek. A stačí tak málo. Kvalitní současnosti přizpůsobená pojistná smlouva je v případě vzniklé škody poklad. Málo dáš, hodně můžeš dostat!