I v “době covidové” se cestovní pojištění nevyplatí podceňovat

Nedílnou součástí cestovního pojištění UNIQA je asistenční servis, dostupný odkudkoli na světě 24 hodin denně na telefonu. Loni pomoc využilo více než 1200 turistů, kteří se v zahraničí dostali do potíží. Meziročně to znamenalo pokles o 58 % související s významnými omezeními cestování do zahraničí během globální covidové pandemie. Náklady na intervence asistenční služby stály v roce 2020 UNIQA pojišťovnu asi 15 milionů korun.

Část jednodušších žádostí o pomoc se daří odbavit telefonicky informací nebo radou či zprostředkováním kontaktu. Složitější situace nastává při těžkých úrazech, hospitalizacích, operacích nebo repatriacích. Takto náročných a kombinovaných intervencí bylo loni asi
14 %. Tady se znovu osvědčila jazyková vybavenost, zkušenost a odborná erudice personálu asistence zastupující zájmy postižených turistů v nouzi v různých koutech světa, často za velmi vypjatých a emotivních okolností.

Nejvíce intervencí bylo loni zapotřebí v únoru a v srpnu. Zcela netradičně byl zaznamenán největší výkyv v únoru a letní měsíce byly výrazně slabší. Časově to kopírovalo vypuknutí pandemie a první lockdown během března 2020. Přes částečné letní rozvolnění podmínek pro turistiku veřejnost cestovala do zahraničí mnohem méně než jiné roky a dávala přednost domácím pobytům.

Nejvíce o pomoc žádali zákazníci UNIQA na cestách ve věku 20-30 let, dále 40-50 let a 60-65 let. Nejmladším klientem asistence byl loni roční chlapeček v Turecku, naopak nejstarší obsloužený turista v Německu měl 90 let. Zatímco průměrné náklady na případy klientů-dvacátníků přijdou na necelých 9 200 korun, u osob nad 60 let už jde o částky okolo 25 000 korun.

Asistence byla poskytnuta loni celkem ve 89 zemích světa. Nejčastější byly žádosti z Itálie, Rakouska, Chorvatska a Řecka. Bezmála padesátka případů připadla na sousední Slovensko. Z mimoevropských destinací vyčnívaly Thajsko a USA. Průměrné náklady na jeden zásah meziročně nepatrně vzrostly asi o 1 % a činily 27 400 korun.

Nejčastějšími diagnózami nemocných cestovatelů byly záněty horních cest dýchacích, úrazy dolních i horních končetin, ale i záněty uší a obtíže se zuby. Bezmála 40 událostí se týkalo závažných úrazů hlavy a poškození mozku. Úrazy se podílely na celkovém počtu intervencí z jedné třetiny. Z nemedicínských případů bylo nejvíce storen, problémů se zavazadly a odpovědnostních případů. Meziročně nejvíce narostla storna cesty.

Asistencí z důvodů onemocnění COVIDEM-19 v zahraničí bylo loni celkem 45 s celkovými náklady asi 140 000 korun. Nejvíce jich bylo v Řecku a v Egyptě.

Loni se vyskytly 2 smrtelné případy turistů s cestovním pojištěním UNIQA v zahraničí (2019: 20 úmrtí). Šlo o úmrtí v Bulharsku při provozováni adrenalinového sportu a úmrtí v Německu po srdečním záchvatu.

Asistence zajišťovala loni asi v desetině případů hospitalizaci klienta UNIQA s celkovými náklady zhruba 3,1 milionu korun. Nejvíce jich bylo v Rakousku a v Itálii, zejména v zimní sezóně v souvislosti s úrazy končetin a hlavy při sportu. Z dalších států šlo nejčastěji o pobyty v německých a chorvatských nemocnicích. Průměrné náklady na hospitalizaci činily více než 32 000 korun.

Logisticky náročná a drahá bývá repatriace turistů domů do ČR, zejména jedná-li se o letecké speciály (loni 4x). Kromě toho bylo jedenkrát využito stretcherového uložení na lehátku v letadle a jednou byla vypravena letecká repatriace s doprovodem lékaře. Asistenční služba z cestovního pojištění UNIQA repatriovala loni domů 62 lidí s celkovými náklady 4,7 milionu korun. Průměrná repatriace stála přes 75 000 korun. Nejčastěji bylo zapotřebí repatriace pacientů z Itálie, Rakouska a Řecka.

Nejvážnější loňské případy

Nejdražšími případy, kde bylo zapotřebí hospitalizace a repatriace, byly loni čtyři události. Nejsložitější a současně nejdražší intervence se týkala pacienta, jenž utrpěl mozkovou mrtvici v Ománu. Po akutním ošetření a hospitalizaci byl postižený transportován letecky na stretcher lehátku do Prahy. Náklady na tuto pojistnou událost byly vyčísleny na 910 000 korun. Jiný případ se týkal závažných akutních urologických obtíží s potřebou nejprve pacienta stabilizovat v lokální nemocnici a poté dopravit letecky v business třídě domů. Tento zásah vyšel celkově na 805 000 korun.

Další dvě vážné pojistné události se odehrály shodně na Kanárských ostrovech a při obou došlo k těžkým úrazům obou dolních končetin klientů. Pro postižené byly vypraveny letecké speciály s doprovodem. Za ně UNIQA zaplatila dohromady 1,35 milionu korun.

Čtyři popsané případy se loni podílely na celkové vynaložené částce za intervence asistenční služby z více než 20 %. Je z nich patrné, jak užitečné je sjednat před odjezdem cestovní pojištění, které jednotlivce stojí na týden okolo 200 korun v případě cesty po Evropě a okolo 1000 korun v případě cesty kamkoli po světě.