Horolezci na Rakapoši porušili podle pojišťovny podmínky pojištění

UNIQA v minulých dnech došetřovala okolnosti případu dvou českých horolezců na hoře Rakapoši v Pákistánu. Byla ve spojení s kompetentními lokálními úřady a MZV. Na základě poskytnutých oficiálních vyjádření k okolnostem případu můžeme potvrdit naše stanovisko, že událost nesplňuje podmínky pro vznik pojistné události a výplatu pojistného plnění.

Horolezci porušili podmínky pojištění minimálně ve dvou ohledech: zdolávali horu v oblasti, která je ze strany MZV nedoporučená pro cestování českých občanů, a kromě toho porušili lokální pravidla nutná pro uskutečnění výstupu na tuto horu. Obě tyto okolnosti jsou v rozporu s výslovnými podmínkami sjednaného pojištění.

Na ně jsme upozorňovali od začátku. UNIQA v souladu se svou garancí zaplatí pákistánské straně 1. záchranný vzlet vrtulníku, jak bylo domluveno. Platba za zahájení záchranné akce byla garantována v situaci, v níž šlo o záchranu lidských životů a která nesnesla další odklad zjišťováním podrobností. Nicméně vzápětí se ukázaly okolnosti, které platby za lety vrtulníku a záchranná opatření z pojištění vylučují. Tento fakt byl pákistánské straně neprodleně sdělen, ještě před dalšími záchrannými lety k hoře Rakapoši.

Na základě toho je UNIQA podle pojistných podmínek oprávněna částku uhrazenou za první záchrannou misi zpětně vymáhat po českých horolezcích.