COVID-19 a pojištění přerušení provozu pro svobodná povolání

Dnes opět roste nebezpečí „zásahu vládní moci do provozní existence” podniků a živností.  U malých podnikatelů či živnostníků neexistuje mnoho možností, jak omezení provozu či úplnému nucenému uzavření kanceláří, ordinací a provozoven čelit. A státní podpora v takovém státem vyvolané situaci? Každý ať si odpoví sám.

Jedním z mála (byť ale taky dílčích) řešení omezení možností příjmů může být pojištění přerušení provozu pro svobodná povolání. UNIQA pojišťovna má nepochybně zajímavou nabídku.

Komu by takové pojištění mohlo být v době „covidových dopadů“ víc než užitečné?

 • Zdravotnické profese: lékaři, lékárníci, zvěrolékaři, pracovníci ve zdravotnictví
  (tj. rehabilitační pracovníci, zdravotní sestry, zubní laboranti, laboranti, pečovatelky, maséři, apod.)
 • Právnické profese: notáři, advokáti
 • Jiná povolání: živnostníci, řemeslníci, poskytovatelé služeb (vybrané profese)

Předmětem pojištění, tedy čím co pojišťovna uhradí  je ušlý zisk plus výdaje na krytí nezbytných nákladů, které v provozu vznikají i v případě jeho přerušení. Které to jsou?

 • nájemné za prostory k podnikání
 • fixní platby záloh za dodávku energií
 • mzdy zaměstnanců
 • sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
 • splátky leasingu, půjčky, úvěry
 • jiná stálá vydání – ostraha, úklid apod

Pod pojmem  Ušlý zisk si představujeme  zisk, který by byl pojistník docílil, při nepřetržitém provozu za dobu přerušení provozu (nejdéle za dobu 12 měsíců), kdyby pojistná událost nenastala.

V rámci pojištění lze sjednat pro případ úplného/částečného přerušení provozu v důsledku:

 • poškození nebo zničení prostor sloužících provozu, tj. místa pojištění
 • požárem, úderem blesku, výbuchem
 • následným hašením a vyklízecími pracemi
 • vodou z vodovodního zařízení či z topných systémů
 • úrazu osoby odpovědné za provoz
 • rozhodnutí odpovědného orgánu z důvodu epidemie nebo nákazy
 • záplav a povodní
 • onemocnění osoby odpovědné za provoz

Volitelná připojištění:

 • přerušení provozu v důsledku krádeže vloupáním nebo loupežného přepadení s limitem plnění za 10 pracovních dnů
 • onemocnění TBC a hepatitis typ B a C s limitem plnění za 6 měsíců
 • horní končetiny (trvalé následky po úrazech horních končetin)
 • přerušení provozu v důsledku krádeže vloupáním nebo loupežného přepadení s limitem plnění za 10 pracovních dnů

Víte jak vysoké plnění UNIQA poskytne?

Likvidátor stanoví pojistné plnění za jeden den přerušení provozu, max. 1/260 sjednané pojistné částky (260 pracovních dní/rok).