Cestovním kancelářím se daří zase o něco lépe

V období covidové pandemie se počet cestovních kanceláří v ČR snížil, navyšovat se začal až loni. Toto oživení cestovního ruchu vnímá také Slavia pojišťovna. “Během covidu nám počet kanceláří pojištěných proti úpadku poklesl asi o čtvrtinu, ještě v loňském roce jsme evidovali asi 40 smluv. Aktuálně jich máme 50 a očekáváme, že portfolio se bude dále rozšiřovat,” uvádí Jan Větrovský, ředitel underwritingu ve Slavia pojišťovně.

Podle lednového vyjádření ministerstva pro místní rozvoj přibylo loni v ČR 29 cestovních kanceláří a jejich počet se meziročně zvýšil na 593. Pro srovnání – v roce 2019 jich v zemi působilo 855. Úpadek v roce 2023 vyhlásila jedna cestovní kancelář. Pojištění úpadku je pro cestovní kanceláře zákonnou povinností. Zákazníkům pomůže v situaci, kdy CK zkrachuje a není schopna plnit své závazky. Získat důvěru pojišťovny pro sjednání tohoto produktu není zrovna snadné, v covidovém období to bylo pro nové subjekty zcela nemožné, protože většina pojišťoven vyhlásila stop stav. Dnes už je situace jiná.

“Tím, že došlo k oživení výjezdového cestovního ruchu, evidujeme také větší množství poptávek. Jednak to jsou stále ještě kanceláře, které pozastavily činnost během covidu a nyní ji obnovují, jednak máme také poptávky od úplně nových subjektů. Posuzování, zdali nabídneme pojištění nebo ne, je vždy velmi individuální. Hodnotíme kapitálové zázemí, podrobně se zabýváme podnikatelským záměrem.
To znamená: jaký produkt bude CK nabízet, kdo budou její zákazníci, jaké budou prodejní kanály, personální zajištění, dodavatelé služeb a podobně,” vysvětluje upisovatelka Radka Holasová ze Slavia pojišťovny.

Upisovatelé sledují také to, zda jde o nově založenou společnost, nebo o rozšíření podnikání – například transformace cestovní agentury na cestovní kancelář, rozšíření podnikání u společnosti provozující autobusovou dopravu apod. V případě druhé možnosti podrobně prověřují hospodaření firmy v původním oboru. Pojištění úpadku patří obecně k nejsložitějším produktům, které pojišťovny nabízejí. Proces kontroly hospodaření CK a obnova pojištění probíhá každý rok znovu.

Jednou z mnoha komplikací pro podnikání cestovních kanceláří během covidové pandemie bylo nastavení vysokých spoluúčastí, které pojišťovny po klientech vyžadovaly, neboť se tehdy na pojistném i zajistném trhu staly záruky pro případ úpadku CK velmi rizikové. V kritickém období mohly CK využít podpůrný program státu ve formě bankovních záruk, které zcela nebo částečně sloužily k pokrytí vysokých spoluúčastí. Tento parametr už dnes tak přísný není, byť stále neklesl na úroveň, na kterou byly CK zvyklé před covidem. Cestovní kanceláře si už však s touto situací obvykle umí dobře poradit samy z vlastních zdrojů.