Změny v systému bonus/malus u motorových vozidel

Základním smyslem provozování systému bonus/malus (B/M) je vytvoření nástroje pro zohlednění předcházejícího škodního průběhu pojištění klienta pro sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě a pro poskytování informací o době trvání pojištění a o škodním průběhu pojištění.

Zejména pojišťovny přistoupiyl k přijetí opatření, které má systému B/M navrátit jeho základní spravedlnostní cíl při stanovování výše pojistného, tj. „zvýhodnění“ odpovědných klientů („bonusování“) a „postih“ neodpovědných klientů („malusování“).

A co se například mění?

Dosavadní praxe umožňovala, že se škodní průběh pojištění, sjednaného k přívěsnému vozíku nebo mopedu, použil jako vstup pro vysoký bonus pro osobní automobil. V novém pojetí toto nebude možné, neboť škodní průběh pojištění bude prezentován odděleně pro jednotlivé skupiny (kategorie) vozidel. Jestliže klient přijde pojistit osobní automobil, nebude tedy vstupem pro B/M například jeho škodní průběh pojištění u motocyklů nebo přívěsných vozíků.

Dosud platilo, že „vyježděný“ bonus klienta byl převáděn na jeho rodinné příslušníky a docházelo k tzv. „dědění“ bonusu, přestože nízká rizikovost jednoho člena rodiny vůbec nemusí automaticky předznamenávat nízkou rizikovost toho člena, na kterého se bonus převádí. Nově bude škodní průběh pojištění přehledně a důsledně vázán k osobě pojistníka s jedinou výjimkou finančního leasingu k osobě provozovatele vozidla.

V minulosti docházelo k tomu, že prezentovaná doba pojištění a počet škod se v jednotlivých pojišťovnách lišily mezi jednotlivými pojistiteli a sjednateli podle toho, jak kdo „spojil“ škodní průběh pojištění. To dále nebude umožněno a klientovi bude prezentována v jednom čase stejná konzistentní informace o celkové době trvání pojištění a počtu škod.

Údaje jsou v systému B/M evidovány v podobě, v jaké je jednotliví pojistitelé do České kanceláře pojistitelů (ČKP) předávají. ČKP stejně jako do této změny nemá ani do budoucnosti možnost údaje jakkoliv měnit. V případě pochybností klienta o správnosti/úplnosti evidovaných údajů je tedy vždy potřeba řešit rozpor s konkrétním pojistitelem, který do ČKP údaje předal či předat měl.

V minulosti byla uplatňována celá řada postupů, z nichž některé jsme vybrali včetně jejich porovnání s nově uplatňovanými opatřeními. Necháme na každém, aby si zhodnotil správnost přijatých změn.