ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – LIKVIDACE & “BMI” slovy Allianz

Na co je třeba dbát v průběhu platnosti smlouvy životního pojištění? Aby likvidace pojistné události proběhla dle očekávání klienta, je třeba, aby pojistná smlouva byla stále nastavena dle aktuální situace. Život je změna a pořád se něco děje. Proto je nutné, aby klient pojišťovně průběžně oznamoval změny v údajích, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě a které by mohly mít vliv na pojistné plnění.

Pojištěný je povinen nás informovat do 30 dnů od jejich změny, pokud se jedná o: změnu povolání, provozování sportů, kouření (když předtím nekouřil 1 rok, my mu pojistku zlevníme, když naopak začne kouřit, pojistné samozřejmě o něco navýšíme), výši příjmu (pokud sjednával pojistné částky s vazbou na příjem) a také změny v kontaktních údajích (adresa + e-mail), aby korespondence vč. výročních dopisů, upomínek apod. dorazila do rukou klientovi a nepřistála někde u mimozemšťanů. Vyvarujeme se tak fatálním případům, kdy klient od nás “dostával“ upomínky na špatnou adresu, které však nikdy neměl možnost přečíst. Spousta pojistek tak spadla pro neplacení a jako naschvál klient onemocněl nebo zemřel a bohužel pojistné plnění nemohlo být vyplaceno.

BMI (Index tělesné hmotnosti), změny v průběhu smlouvy klient hlásit nemusí. O to důležitější je správné vyplnění na začátku, předejdete tak intervenci typu „doložte výšku a váhu klienta“, protože hodnoty BMI upravují i cenu pojistného a oceňování nemůže vystavit protinabídku, pokud čeká na podepsanou intervenci.

Hodnoty BMI: 25 – 30 (nadváha), 30 – 35 (obezita I. stupně), 35 – 40 (obezita II. stupně) a nad 40 morbidní obezita.

Obezita je nemoc, při které tuková tkáň prokazatelně poškozuje zdraví. Je spouštěčem ostatních závažných onemocnění, jako je například cukrovka II. typu, vysoký krevní tlak, ztučnění jater, srdeční infarkt, neplodnost, rakovina tlustého střeva apod. Další neblahý dopad má na kosterní a svalovou tkáň, a to i v případě těžkotonážních vytrénovaných sportovců. Naše těla nejsou stavěná nosit dlouhodobě nadměrnou zátěž a hrozí zvýšené riziko úrazů a delší doba léčení. Podváha je také velké riziko. Dochází k výrazné podvýživě organismu a k selhávání životně důležitých tělesných orgánů. Anorexie a bulimie většinou souvisí i se změnou psychického stavu, vedou k dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo invaliditě.

A jak hodnotíme BMI my? Allianz je shovívavá. Došetřuje zdravotní stav až u klientů s obezitou II. stupně. V případě hodnot morbidní obezity a velmi nízkého BMI pod 16, nabízíme alespoň tarify bez oceňování zdravotního stavu.