Vyřizování škod v zastoupení

Řešení pojistných událostí je pro většinu poškozených i škůdců většinou komplikovanou záležitostí s velmi nejistým výsledkem. Nezřídka je potřeba průběžně komunikovat s pojišťovnou, doplňovat podklady a informace, vysvětlovat a dokládat, vysvětlovat a dokládat a zase vysvětlovat a dokládat.

Můžu to celé udělat za vás od samého počátku až do úplného konce. Nabízím:

formálně správné nahlášení škody a předání dokladů pojišťovně

kompletace dokladů a vypracování hlášení o pojistné události

průběžné jednání s pojišťovnou

urgence nevyřízených škod

jednání o sporných škodách

Potřebuji:

  • podepsat plnou moc k zastupování
  • dokumenty vztahující se ke škodě
  • pravdivé informace o vzniklé škodě
  • plynulou spolupráci při řešení
  • číslo účtu pro příjem peněz

Poskytuji řešení situací, které bývají často velice nepříjemné, delikátní, časově a tedy i ekonomicky složité. Jednám za klienta  s pojišťovnou, která má poskytnout plnění za škodu na  životě, zdraví, majetku, vozidle či za škodu z odpovědnosti. Nabízím komplexní zastupování od pomoci se sepsáním hlášení až po kontrolu vyplacení peněz.

Napsat komentář