Víte, že můžete sjednat pojištění odpovědnosti cyklisty? I na (elektro)kole nebo (elektro)koloběžce.

Odpovědnost cyklisty lze pojistit jako součást  povinného ručení v rámci balíčku „Comfort Plus“. Tento balíček lze vybrat společně s havarijním pojištěním v rozsahu  All risk Plus. Případně je možné ho zvolit jako samostatné připojištění.

Balíček PLUS v případě povinného ručení přináší tři výrazná vylepšení. První z nich jsou pojistné limity navýšené na 300 milionů korun – tedy na hodnotu, která na českém trhu nemá obdoby. Součástí smlouvy je i pojištění odpovědnosti na škody způsobené při jízdě na (elektro)kole či (elektro)koloběžce (i mezi motoristy jsou často cyklisté), a to do částky 1 milionu korun. Pojištěný = pojistník. Vztahuje se rovněž na rodinné příslušníky žijící ve společné domácnosti s pojistníkem. Spoluúčast 1000 Kč

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

V případě havarijního pojištění balíček PLUS u allriskové varianty kromě výše zmíněného přidává i zcela nové benefity. Součástí smlouvy je automaticky i GAP pojištění, které se nově nabízí pro vozidla až do 6 let věku.  Další zajímavost  se týká oblasti likvidace škod. V balíčku PLUS motorista najde ojedinělou garanci – pokud parciální škoda na jeho vozidle nebude vyřešena do 3 pracovních dnů od dodání všech podkladů do pojišťovny, nebude klient hradit spoluúčast.

A na čem je možné jezdit?

Jízdní kolo, elektrokolo, koloběžka vybavená přídavným spalovacím motorem, jízdní kolo vybavené přídavným spalovacím motorem, koloběžka, elektrokoloběžka, odstrkovadlo, osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením nebo obdobné technické zařízení (Segway, Hoverboard apod.)