nákladní automobil

Garanční fond ČKP za nepojištěná vozidla – téma číslo 1 – výše vyměřovaného příspěvku do GF

Úhradová povinnost za nepojištěná vozidla Od 1 . 1 . 2018 je účinná novela zákona 168/1999 Sb., ze které vyplývá znovuobnovení vybírání příspěvku do garančního fondu ČKP za nepojištěná vozidla. Změny v zákoně Oproti předchozímu modelu úhradové povinnosti vůči ČKP […]