Refinancování hypotečních úvěrů od Sberbank CZ

7. listopadu 2022 insolvenční správkyně Sberbank CZ podepsala s Českou spořitelnou smlouvu o smlouvě budoucí na koupi úvěrového portfolia Sberbank CZ v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun. Plán na hladký prodej úvěrového portfolia padlé Sberbank CZ za 41 miliard korun České spořitelně začíná drhnout. Důvodem je postoj obcí a dalších věřitelů, kteří se odvolali proti výsledkům věřitelské schůze. Odkup úvěrového portfolia Sberbank CZ Českou spořitelnou teď řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Kromě jeho schválení podléhá transakce také souhlasu České národní banky. Předpokladem dokončení transakce je udělení další výjimky z amerického sankčního seznamu OFAC, když ta současná vyprší 12. prosince tohoto roku.

Jednoduchý proces to jistě nebude a nějakou dobu nepochybně potrvá. Klienti, kteří v minulosti  získali  úvěr či hypotéku od Sberbank CZ mají ale jiné starosti. Tito klienti ve Sberbank CZ budou s velkou pravděpodobností převedeni do ČS v druhé polovině roku 2023. Klientům s hypotékou od Sberbank stále přichází a do data převodu ještě chodit budou refixační dopisy se sazbou na další období od Sberbank. I přes aktuálně nejasnou situaci  mohou stále žádat o refinancování své hypotéky a v ČS jim rádi vyhoví a aktuální hypotéku u Sberbank refinancují.

Refinancování klientů ze Sberbank se řídí dle pravidel standardní metodiky ČS. Sberbank neúčtuje účelně vynaložené náklady při předčasném splacení mimo refixaci (resp. pouze 1.000,– Kč) a nepoužívá zákaz zatížení zapisovaný do KN. Klienti Sberabnak se můžou aktuálně nacházet v různých situacích dle stavu žádosti či poskytnuté hypotéky.

Hypoteční úvěr – vyčerpaný

V případě, že je hypoteční úvěr dočerpaný, postupuje ČS dle standardní metodiky refinancování, podmínkou čerpání bude vyčíslení od Sberbank. Potřebné dokumenty klient nalezne a připraví dle instrukcí na webu Sberbank. Poplatky a sankce v SB budou standardní – pro smlouvy uzavřené nebo refixované po 1.12.2016: splacení mimo výročí fixu 11130,– + 1000,– vyčíslení + 1000,– kvitance)

Hypoteční úvěr – rozčerpaný a nedočerpaný

ČS bude posuzovat individuálně. Podmínkou čerpání bude opět vyčíslení od Sberbank a předložení souhlasu s doplacením. Úvěr ve Sberbank již nelze čerpat, klient formálně ukončí smluvní vztah se Sberbank, získá příslušný dokument dle instrukce na webu Sberbank

Hypoteční úvěr – nečerpaný

Původní účel úvěru ve Sberbank nebyl naplněn, nebyly plněny finanční závazky, není tedy možné sjednat jako účel refinancování, ale standardně v ČS požádat o financování původního účelu. Podmínkou čerpání bude doložení dokladu o ukončení hypotečního úvěru ve Sberbank nebo bude úvěr vymazán z CCB, nebo podmínkou čerpání hypotéky bude vyčíslení ze Sberbank.

Podanou žádost o hypoteční úvěr

Podmínkou čerpání bude ukončení žádosti ve Sberbank nebo bude úvěr vymazán z CCB

Je ale nutné počítat s možný prodlením, které může na straně Sberbank vzniknout s vystavením potřebných dokumentů.