Přístup bank ke zrušení daně z nabytí nemovitosti

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně se zpětnými účinky byl schválen Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení. Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, komu byl proveden vklad na katastr nejpozději v prosinci 2019. Možnost odpočtu úroků byla díky pozměňovacímu návrhu Poslanecké sněmovny ponechána, resp. pro nové úvěry obstarané od 1. 1. 2022 se snižuje limit z 300.000 Kč na 150.000 Kč. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.

Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky

Zákonodárný proces není zcela ukončen, nicméně schválení zrušení daně je vysoce pravděpodobné. Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny vrátil Senát zpět do Poslanecké sněmovny k dopracování. Opraven má být poslanecký pozměňovací návrh, který oproti vládní předloze ponechává odpočty úroků z nových úvěrů na bydlení i po roce 2021. Sněmovna by o návrhu měla znovu hlasovat v září

Tato skutečnost se nepochybně musí promítnout do přístupu bank, které financování daně nabízely. Těžko odhadovat reakce jednotlivých bank. Postup jedné z bank ale můžu nabídnout hned.

Částku odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí je u Hypotéční banky možné financovat přímo z účelu koupě nebo z neúčelové části.

A jaké možnosti pro klienty banka připravila:

  1. Již vyčerpané a následně vrácené prostředky Finančním úřadem za úhradou daně nebude HB po klientech nárokovat zpět např. formou mimořádné splátky,
  2. Prozatím nevyčerpané prostředky za úhradou daně uvolní dle dohody s klientem, tzn., úvěr nebude o tuto částku dočerpán (do limitu 20 % jistiny, resp. 1.000.000,– bez sankce v souladu s čl. IV. ÚS), anebo umožníme částku načerpat na účet klienta jako ryze neúčelovou (bez nutnosti podpisu dodatku ke sjednání Neúčelové části a úhrady poplatku).
  3. Od data schválení zákonné úpravy nebude HB účel úhrady daně financovat.

Kupujícím, kteří již daň uhradili a zároveň jim byl vklad do KN proveden v průběhu prosince 2019 či později, umožní zpětná účinnost navrhované zákonné úpravy požádat FÚ o vrácení prostředků z titulu vzniklého přeplatku na dani. Se samotnou daní navíc zanikne i povinnost podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.