Pojištění zahraničních misí příslušníků Armády ČR

Od 3. 8. 2020 je možné pojistit příslušníky Armády ČR pro případ nasazení v mezinárodních mírových misích OSN, NATO a EU ve smlouvách produktu Bel Mondo 20.

Sjednáním dodatku umožňuje Generali Česká pojišťovna krytí pojištěných příslušníků Armády ČR pro zahraniční mírové mise, které jsou standardně uvedeny ve výlukách dle Všeobecných pojistných podmínek. Toto pojistné krytí se vztahuje pouze na vyjmenovaná pojištění a do limitů pojistných částek uvedených v dodatku.

Pojištění pro výše uvedené mírové mise je možné sjednat k nové standardní smlouvě/již sjednané smlouvě Bel Mondo 20 pouze formou dodatku.

Datum podpisu dodatku musí vždy předcházet datu odjezdu na zahraniční misi