Pojištění nekonání akce

Rizikem pořadatele je především zrušení nebo přesunutí akce způsobené neúčastí umělce, živelní událostí (zejména srážkami, větrem a dalšími nepříznivými klimatickými podmínkami), zásahem státní nebo úřední moci. Z pojištění jsou hrazeny náklady marně vynaložené na organizaci a konání akce.

Příklady škod z pojištění proti nekonání akce

  • Neúčast účinkujícího pro náhlé vážné onemocnění, úraz nebo smrt
  • Zpoždění letadla, zrušení leteckého spoje
  • Nepříznivé podmínky počasí (síla větru, množství srážek)
  • Živelní událost, v jejímž důsledku dojde k poškození nebo zničení koncertní haly
  • V důsledku závady na televizní technice se neuskuteční televizní přenos koncertu, a akce proto bude odložena
  • Závada na zvukotechnice, technickém zařízení koncertní haly
  • Zásah státní nebo i úřední moci
  • Zrušení akce kvůli vyhlášení státního smutku, evakuaci obyvatel