Někdy to není jen o penězích. Pojištění s dalším rozměrem

Obrátil se na mně klient, od kterého jsem dostal zajímavé zadání. Požádal mě o pojištění zařízení OrCamMyEye. Nic složitého, zdálo by se. Jenže když jsem zjistil, o co se jedná, lehce jsem znejistěl.

OrCam MyEye je zařízení, určené primárně pro uživatele těžce slabozraké či se zbytky zraku, jehož možností však mohou využít i uživatelé zcela nevidomí. Miniaturní a lehká kamera s umělou inteligencí a hlasovým výstupem, umí okamžitě nahlas číst text z libovolného povrchu nebo jednoduše rozpoznávat bankovky či obličeje osob.

Celá ta „legrace“ o rozměrech 76×21×14,9 milimetrů vážící pouhých 22,5 gramu, které se magneticky připevní na rámeček brýlí, díky přisvětlovacím LED diodám funguje i v tmavých místech. Přečte libovolný tištěný i digitální text – noviny, knihy, časopisy, jídelní lístky, názvy zboží v obchodě atd. Texty zvládne číst i z displeje mobilního telefonu či počítače. Číst lze i na vzdálenost několika metrů – například uliční a orientační cedule či názvy obchodů. Kromě již zmíněných rozpoznávání bankovek a obličejů zařízení zvládne i rozpoznávání předmětů a barev. Výstup potřebných informací, tedy poslech, je realizovaný pomocí vestavěného HD minireproduktoru. Jednoduchým gestem je možné si kdykoliv nechat oznámit aktuální čas a datum.

Cen zařízení vskutku lidová: mírně přes 134 000 Kč. Ale kdo by při takových vlastnostech a pomoci hleděl na peníze. Ale pojištění se jistě hodí.

A tak jsem začal uvažovat o možnostech pojištění. Napadlo mě přidat zařízení jako jmenovitý předmět vybavení domácnosti. Klient má pojistnou smlouvu na domácnost uzavřenou. Stvořil jsem proto dotaz ohledně přidání tohoto specifického zařízení jako vybavení domácnosti. A vyšlo to. Ve smlouvě se objevila poznámka ve znění: „Odchylně od čl. xx, odst. xx DPP xxxxx se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění v případě pojistné události vzniklé na kompenzační a zdravotnické pomůcce (čtecí zařízení na brýle) v místě pojištění i na místě jiném do výše 134 550 Kč.“

Výsledkem je pojištění na riziko poškození, zničení i krádeže. Byl jsem moc rád, že jsem klientovi mohl sdělit příznivou zprávu. Klientovi se výrazně zjednoduší život a získal jakousi záruku toho, že v případě nějaké nepředpokládané události nemusí sáhnout zase hluboko do kapsy.

Někdy je práce i skutečným potěšením. A hlavně má i pro mě jiný rozměr než je provize.

Velký dík patří i pojišťovně. Chcete vědět, která pojišťovna to byla?