Generali Česká pojišťovna uhradí půlroční pojistné za klienty zasažené tornádem

Generali Česká pojišťovna podporuje klienty zasažené tornádem v jejich nelehké životní situaci. V nejvíce zasažených obcích pomáhala bezprostředně po katastrofě přímo na místě. Také řešení škod zvládala neuvěřitelným tempem. V prvních 5 týdnech se podařilo uzavřít více než 80 % retailových pojistných událostí. Tím podpora GCP nekončí. Za klienty uhradí půlroční pojistné na pojištění majetku, odpovědnosti, ale i povinné ručení a havarijní pojištění.

Jak se půlroční pojistné počítá?

Půlroční pojistné se počítá z aktuálního ročního předepsaného pojistného. Na smlouvách, kterých se sleva týká, bude vygenerován technicky přeplatek a klientům se touto mimořádnou slevou sníží nejbližší platba za jejich pojištění. Pokud klient platí ročně a již zaplatil, bude sleva zohledněna v dalším předpisu pojistného.

Jak budou klienti informováni?

  1. Zasláním SMS
  2. Dopisem
  3. Prostřednictvím správců pojistných smluv

Věříme, že tento krok přispěje lidem žijícím v postižených oblastech ke stabilizaci životní situace.