A teď tu o hypotéce – pokračování

V minulém článku byl za hlavního „strašáka“ považován růst úrokových sazeb. Úrokové sazby jsou na vrcholu nejen všech opatření, zásahů, omezení či naopak uvolnění.  Existují i další „zásahy“ do podmínek procesu úvěrování, které v součtu s ostatními ovlivňují úrokové sazby a dostupnost úvěrů na bydlení.

Od 1.4.2022 došlo k úpravě limitů LTV, DTI  DSTI.

Ukazatel DTI (debt-to-income ratio) vyjadřuje celkový dluh žadatele o hypotéku vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu. DTI je nově nastaven na hodnotu 8,5 s tím, že u žadatelů mladších 36 let je vlídnější a činí 9,5. Žadatel o hypotéku by tak neměl dlužit víc než 8,5násobek resp. 9,5násobek svého čistého ročního příjmu.

Ukazatel DSTI (debt-service-to-income ratio) zase vyjadřuje poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem. Nastaven je na 45 %. Pro žadatele mladší 36 let je limit 50 %.

Ukazatel  LTV (loan-to-value) poměřuje výši úvěru a hodnotu zastavené nemovitosti, banky budou moci poskytovat hypotéky maximálně na 80 % hodnoty zastavené nemovitosti. Žadatelům mladším 36 let budou moci povolit 90% LTV.

Proti úvěrům na bydlení

Posledně jsem předpokládal navýšení základní úrokové sazby Českou národní bankou. I stalo se. ČNB  zvedla svoji úrokovou sazbu o 50bps na 5 %. ČNB se dalším zpřísněním měnové politiky snaží zkrotit vysokou inflaci, která může v příštích měsících dosáhnout ve srovnání s minulým rokem až 15 procent. Ale…..

Proti úvěrům na bydlení

Stát to určitě tak nenechá, mohlo by se zdát. Stejně jako v roce minulém existuje státní program . Státem podporované úvěry na pořízení vlastního bydlení spravované Státním fondem podpory investic přinášejí lidem do 40 let věku výhody. Od letošního ledna navíc nabízí atraktivnější podmínky u objemu schválených peněz. V rámci novely byla navýšena maximální částka úvěru na výstavbu nebo koupi rodinného domu na 3 400 000 Kč a byla navýšena maximální částka úvěru na pořízení bytu na 3 000 000 Kč. Koupě domu za 3,4 mil.Kč a bytu za 3 mil.Kč?!

A ejhle. Zatímco loni v lednu uzavírali lidé tyto úvěry s 1% úrokem, letos už se úroková sazba pohybuje kolem čtyř procent.

Celkový vyčleněný roční objem na tyto úvěry představuje stejně jako v roce minulém částku 700 mil.Kč. Objem neuzavřených úvěrů k 31. prosinci 2021 dosahoval 120 milionů korun. Reálně se tak rozpočet pro letošní rok snížil na 580 milionů korun. A podrobnější pohled (dle informací z idnes.finance) ukazuje, že už jsou přijaté žádosti v objemu cca 592 mil.Kč. To znamená, že objem volných prostředků pro letošní rok je 108 mil.Kč.

Jistě se najde několik šťastlivců…….